Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi
16 Ekim 2018

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Resmî Gazetede yayımlanan 27 Şubat 2015 tarihli  29280 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmeliğe istinaden yürütülen   Sağlık Bakanlığı Kurum ve kuruluşları tarafından verilen  evde sağlık hizmetidir.

KAPSAM

Yaşam kalitesini ileri düzeyde bozan hastalığı ve/veya yaşlılığı nedeniyle sağlık hizmetine ulaşmada zorluk yaşayan, evinde ve aile ortamında sağlık hizmeti almak üzere talepte bulunan bireyi kapsar.

Evde sağlık hizmeti mesai saatleri içerisinde ve randevu sistemiyle sunulur.

 Acil sağlık hizmetine gereksinim duyan evde sağlık hastası, 112 acil hizmetlerinden yararlandırılır. Bu durumda, ambulans ekibi gelene kadar 112 komuta kontrol merkezinin yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edilir.

Ayrıca  aile hekimi, kendisine kayıtlı olan evde sağlık hastasına (zor ulaşım koşulları, güvenlik ihtiyacı gibi özel durumlar haricinde) kendi imkânları ile ulaşır. Resmi Gazete yayımlanan  25.01.2013 tarihli 28539 sayılı  Hekimliği Uygulama Yönetmeliğe istinaden; Evde takibi zorunlu olan engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek ile görevlidir.

İLETİŞİM

Başvuru; hasta, hasta yakını, diğer kişi veya kurumlar tarafından  444 3 833 numaralı telefon hattı aranarak kayıt gerçekleştirilir.