Refakatçi Kuralları
10 Aralık 2018

Refakatçi Kuralları
  • Hastaya refakatçı gerekiyorsa hastanın doktoru tarafından belirlenir ve 1 kişi ile sınırlıdır.
  • Lütfen refakatçi kartı edinin ve taşıyın.Refakatçi olduğunuza dair kimlik bilgilerinizi görevliye iletin.
  • Hastayı refakat ederken vizit durumunda hastanın yanında bulununuz.Sağlik ekibi tarafından tıbbi bakım sırasında hastanın yanından ayrılmanız konusunda bir direktif olursa hastanızın iyiliği için hasta odasının dışına çıkınız.
  • Gürültülü bir sesle konuşmayınız,etrafınızdakileri rahatsız etmeyiniz.
  • Hastayı refakat ederken hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım ediniz.
  • Hasta ile ilgili bakımda sağlık personelinden destek alınız.
  • Hastane vezneleri dışında hiçbir birim ya da personele ödeme yapmayınız.
  • Tanımadığınız kişilerden yardım kabul etmeyiniz.
  • Refakat ettiğiniz hastalarınızla ilgili sağlık personeli dışındaki kişilere bilgi vermeyiniz.
  •  Klinikteki görevlilerin uyarılarına dikkat ediniz.

“Duyarlı davranışınıza teşekkür ediyor,

hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.”