Bilgi Güvenliği Komitesi
10 Aralık 2018

Başkan- Uz.Dr. Samet KAYMAZ
Muhammet DURMAZ
Nagihan TOKLU YİGİN
Hatice KARİP
Hasan ORHAN