Kalite Hedefleri
11 Nisan 2022

 1. 1.       Hastane Hizmet Kalite Standart puanını  %86’in  üzerine çıkarmak.

  2.      Personel Memnuniyet oranını %75’in  üzerine yükseltmek

  3.      Komiteleri kurmak ve düzenli olarak yılda 4 kez toplanmasını sağlamak

  4.      Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek ve hizmetiçi eğitimlerin verilme oranını yıl içerisinde %90 üzerinde tutmak

  5.      Bina turlarını aktif hale getirmek ve yılda 4 kez toplanmasını sağlamak

  6.      Risk tespit turlarının yılda en az 4 kez yapılmasını sağlamak.

  7.      E-reçete oranlarını  %90 üzerinde tutmak.

  8.      Yataklı servis Acil Çağrı Sisteminin aktive edilerek kullanımı konusunda personel eğitimini %100 sağlamak.

  9.      Döf sonuçlandırma oranını %90’in üzerinde tutmak

  10.  Hastane personelinin SKS konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak

  11.  Hasta memnuniyet anketlerinde soru bazlı memnuniyet oranını %90’nın üzerinde tutmak

  12.  Kesici delici alet yaralanma oranını %1,5’nin altında tutmak

  13.  Hastane temizliğinin bölüm bazında hazırlanan plana göre temizliğinin yapılmasını sağlamak

  14.  Klinik Sağlık Çalışanlarında Koruyucu Ekipman kullanımını %100 sağlamak.

  15.  Covid-19 pandemisi bulaş riskinin önlemesi için kurum içi sosyal mesafe önlemlerinin alınması

  16.  Su depoları haftalık klor ölçüm, 6 ayda bir kimyasal ve bakteriyolojik ölçümü ve yıllık depo temizliklerinin yapılması

  17.  Sterilizasyon ünitesi kontrol testlerinin düzenli yapılması ve test uygunluğunun kontrolünün sağlanması ve protein kalıntı testi uygulanmasına başlanması

  18.  Hastanemizde verilen hizmetlerin en iyi seviyeye getirilmesini sağlamak

  19.  Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

  20.  Hastanenin elektrik su doğalgaz tüketiminde tasarruf sağlamak.TGAP kapsamında takiplerin yürütülmesini sağlamak.

  21.  Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek

  22.  Takip edilen  göstergelerin %100 ‘ün hedef değerde olmasını sağlamak 

  23.  Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak,

  24.  Atıkların uygun şekilde ayrıştırmasını sağlamak

  25.  Atıkların uygun şekilde toplanarak taşınmasının sağlanmak

  26.  Yeni hizmet bina YORA yönetiminin uygulamaya geçirilmesini sağlamak

  27.  Çalışanlara yönelik şiddet olay sayısını %1’in altında tutmak

  28.  Özel gün ve haftalarda toplu organizasyonlar planlanarak yapılmasını sağlamak

  29.  Doğum günü, cenaze, doğum, düğünü  vb. olan personele idari ekip tarafından katılım sağlamak

  30.  Tüm personel ile gezi, piknik vb. etkinlik planlanarak yapılmasını sağlamak

  31.  Dilek-öneri-şikayet kutusundan çıkan personele yönelik teşekkürlere her ay düzenli olarak teşekkür  belgesinin verilmesini sağlamak

  32.  Mesleki eğitimine göre çalışmayan personel sayını %3 altında tutmak

  33.  CPR eğitimlerine Acil Servis Sağlık Çalışanlarının %100’ünün  katılımını sağlamak.

  34.  Bölümlerde kişisel koruyucu ekipman kullanım oranını %100 oranında artırmak için tüm personele eğitim vermek

  35.  Eğitim modülünün aktivasyonun sağlanarak, eğitimlerin otomasyona yüklenmesi, izlenme takip ve kontrollerin yapılabilmesini sağlamak

  36.  Tekrar edilen çekim oranını %5’in altında tutmak

  37.  Kaybolan numune oranını %0,3 ‘ün altında tutmak

  38.  Klinik laboratuvar testlerinde reddedilen numune oranını %2 ‘in altında tutmak

  39.  Hasta düşmelerinde bakım kaynaklı hataları % 0,1’in altında tutmak

  40.  El hijyeni uyum oranının %90 ın üzerinde olmasını sağlamak

  41.  El hijyeni politikasının tüm personelin bilgi sahibi olmasını sağlamak

  42.  Diş polikliniği DAC cihazı biyolojik indikatör, kimyasal indikator kullanımını ve kontrolünü sağlamak

  43.  Konsültasyon hekimin acil servise ulaşma süresinin 30 dk altında kalmasını sağlamak ve konsültasyon hekimlerin acile ulaşma sürelerini aylık olarak kontrol etmeyi sağlamak

  44.  Acil serviste ortalama müşahede süresinin 80 dk ve altında olmasını sağlamak

  45.  Acil servisten hasta sevk oranının %2 nin  altında olmasını sağlamak

  46.  Revize edilecek dökümanların %100’nü güncellenmesini sağlamak

  47.  Acil durum ve afet planında ki eksikliklerin tamamlanarak planın onaylanmasını sağlamak

  48.  Çalışan personelin %100 ‘üne bilgi güvenliği sözleşmesi imzalatmak

  49.  Yeni başlayan personellerin genel ve bölüm oryantasyonunun %100 oranında yapılmasını sağlamak

  50.  Çalışanlara yönelik yapılması gereken sağlık taramalarının %100 oranında yapılmasını sağlamak

  51.  Laboratuvar test rehberinden tüm personelin bilgi sahibi olmasını sağlamak

  52.  Eksiksiz hasta dosya oranını %100 oranında tutmak

  53.  İnternet ortamı ve dilek-öneri-şikayet kutularından çıkan taleplerin cevaplanarak %100 karşılanmasını sağlamak

  54.  Tüm cihazların veri doğruluk oranının %100 olması ve zimmetlenmiş olmasını sağlamak

  55.  Tüm cihazların aktif pasif ,garanti ve kalibrasyonların durumlarının takip edilmiş olmasını sağlamak

  56.  Tüm dokümanların kaydının yapılmasını sağlamak.

  57.  Tüm bildirimlerin sistem üzerinden yapılmasının teşvik edilmesi ve gösterge veri takibinin sistemsel yapılabilmesi

  58.  Her ay birim sorumluları toplantısının yapılmasını sağlamak

  59.  Panolara asılan dokümanların güncel ve kurallara uygun asılmasını sağlamak.