Birim Çalışmaları
01 Temmuz 2021

Kalite Politikası

Ferizli İlçe Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Sistemi, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları ve uymakla yükümlü olduğumuz yasal mevzuatlar kapsamında sürekli iyileşme ve gelişmeyi benimseyen bir yaklaşımı esas alarak, “şaşırtan hizmet sunumunu” gerçekleştirmeyi amaçlar.

Bu anlamda;

Hasta ve Hasta yakını ile anlaşmalı kurumların beklenti ve isteklerini ölçmek ve memnuniyetlerini sürekli iyileştirmek için süreçler belirlenir. Bu süreçlerin performanslarını ölçen iyileştirme faaliyetleri planlanır.

Hastanemiz tüm birimleri kapsayacak şekilde birim kalite çalışanların katılımlarıyla yılda en az 1 kez hastanenin amaçları doğrultusunda hedefler belirlenir. Hedefler üst yönetim ve bağlı bulunduğu yöneticilerin katılımıyla gözden geçirilerek ortak karar doğrultusunda belirlenir. Belirlenen hedefler için hedef eylem planları oluşturulur. Hedef eylem planında izleme aralıklarıyla değerlendirme yapılarak analizler yapılır.Ulaşılamayan hedefler için düzenleyici önleyici faaliyetler başlatılır.

Kurumumuzda Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları tüm birimler ve tüm çalışanlar tarafından yürütülmesi gereken bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, tüm çalışanların Kalite Yönetimi ve kalite iyileştirmeleri konularında bilgi sahibi olmaları için sürekli eğitimler düzenlenerek uygulanır. Çalışanların kalite çalışmalarına katılımı teşvik edilir.

Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için iş birliği içinde olunan firmalarla iyi ilişkiler kurulur ve performansları sürekli ölçülerek daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli hizmet temin edilir.

Çağdaş ve gelişmiş teknoloji kullanılarak hızlı ve doğru tanı ile tedaviyi gerçekleştirmek hedeflenir. Ferizli İlçe Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Sistemi, şartlarına uygun şekilde çalışarak sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere, tüm çalışanların sorumluluğundadır.

                                                                                                                 BAŞHEKİM

                                                                                                 Samet KAYMAZ
 

Kalite Yönetim Sistemi

Hastanemiz, yapılan denetim sonrası kalite, hasta ve çalışan güvenliği izleme ve ölçme çalışmaları ve sürekli iyileştirmedeki çalışmalarına devam etmektedir. Tüm bu çalışmaların yanında hastanemiz uluslararası hizmet kalitesi standartlarını takip etmekte ve belirlemiş olduğu ölçüm kriterleriyle hizmet sunumunu daha da iyiye götürmeyi hedeflemektedir. Uluslararası standartların referans alındığı ve Sağlık Bakanlığı Performans Geliştirme Daire Başkanlığının düzenlediği SKS standartlarından oluşan Hizmet Kalitesi Standartları Rehberi referans kabul edilmektedir.

Hastanelerimiz sağlık bakanlı kalite denetiminde puanlarını artırarak hizmet kalitesini yükseltmeye devam etmektedir. 

Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları:

  • Maliyet ve zamandan tasarruf
  • Hasta odaklı hizmet sunumu
  • Daha az hasta şikayetleri
  • Kaynakların optimum kullanımı
  • Sağlıklı bilgi akışı
  • Yönetim kolaylığı
  • Kaliteli hasta bakımı sağlamak
  • Kaliteyi geliştrimek ve iyileştirmek için personelde liderlik bilincinin oluşması
  • Sürekli iyileştirmeyi sağlamak
  • Eğitim çalışmalarının sürekliğinin sağlanması

Kalite Yönetim Prensipleri

Hasta Odaklılık

Hasta güvenliği, hasta görüşleri komiteleri kurularak 3 ayda bir değerlendirme toplantısı yapılır.Komiteler hasta ihtiyaçlarını, hasta beklentilerini karşılayacak çalışmaları başlatır.Komitenin gördüğü olumsuzluklar için düzenleyici önleyici faaliyetleri başlatır.

Liderlik

Kurumsal hedefler belirlenirken kurumun kalitesini en üst düzeye çıkartmayı hedefleyen çalışmalar planlanır. Birimlerin Koyduğu hedefler kurumun hedefleri ile çakışmamalı ve kurumun politikası doğrultusunda olmalıdır..

Kişilerin Katılımı:

Çalışan güvenliği, çalışan görüşleri komiteleri kurularak 3 ayda bir değerlendirme toplantısı yapılır.Komiteler hasta ihtiyaçlarını, hasta beklentilerini karşılayacak çalışmaları başlatır.Komitenin gördüğü olumsuzluklar için düzenleyici önleyici faaliyetleri başlatır

 

Yönetimde Sistem Yaklaşımı

Yönetim tüm kalite toplantılarına katılır. Kalite çalışmalarının en üst düzeyde olması için alt yapı hazırlıklarını yapar..

 

Sürekli İyileştirme

Bina turlarında, kalite komite toplantılarında yada herhangi bir problem yaşanması durumunda kurumumuz çözüm odaklı olup düzenleyici önleyici faaliyetleri başlatır.

 Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım

Hastanemiz  için verilecek kararlar somut, gerçeğe dayalı kararlar verir. Verilen karar ve çalışmalar uygun maliyetle az iş gücüyle kaliteli çalışmalara karar verir.

Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri

Kuruluş ve tedarikçileri birbirinden bağımsız olmalarına rağmen karşılıklı faydaya dayanan ilişki değer yaratır.Kuruluşlarda büyük bir rekabet gücü ve üstünlük sağlayan Toplam Kalite Yönetimi yukarıda sayılan ilkeler benimsenip uygulandığı takdirde kuruluşta dinamizmin ve gelişimin sağlanmasında başarılı olur.