İdari Birimlerimiz
28 Kasım 2018

Arşiv
Ayniyat
Bilgi İşlem Birimi
Biyomedikal
Eczane
Gelir Tahakkuk
Gider Tahakkuk
Hasta Kayıt
Mutemetlik
Özlük
Satın Alma Birimi