Akılcı İlaç Kullanım Sorumlu Ekibi
10 Aralık 2018

Başkan- Uz.Dr. Samet KAYMAZ
Dr. Samet SADAK
Nagihan TOKLU YİGİN
Hatice KARİP