Yenikent Devlet Hastanesi

Hormon tetkikleri bu kurumda yapılmaktadır.