Tıbbı Birimler
10 Aralık 2018

Acil Servis
Diş Polikliniği
İç Hastalıkları Polikliniği
Aile Hekimliği Polikliniği
Göz Hastalıkları Polikliniği
Psikiyatri Polikliniği
Evde Sağlık Birimi

Röntgen Ünitesi
Laboratuvar Birimi
Enfeksiyon Kontrol Birimi
Kan Alma Birimi
Eczane Depo Birimi
Organ ve Doku Bağışı Birimi
Kanser Kayıt Birimi