T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Ferizli İlçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Ferizli İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Hedefleri

Güncelleme Tarihi: 10/12/2018

1Düzeltici/Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Oranı 
2Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı
3Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı
4Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı
5Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi
6Personelin Eğitimlere Katılma Oranı
7Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı
8Çalışan Memnuniyet Oranı
9Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Sayısı
10Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı
11Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı
12Personelin Devir Hızı (Kurum İçi)
13Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel Oranı
14Sağlık Taraması Yapılan Personel Oranı
15Hemşire Bölüm Değiştirme Oranı
16Düşen Hasta Oranı
17İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı
18Tekrarlayan Röntgen Çekim Oranı
19Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı
20Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi
21Konsültan Hekimin Acil Servise Ortalama Ulaşma Süresi
22Hasta Sevk Oranı
23Biyokimya Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı
24Biyokimya Laboratuvarında Kaybolan Numune Oranı
25Biyokimya Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
26Biyokimya Laboratuvarı Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
27Biyokimya Laboratuvarında Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı
28Teknik Birimin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Arızalarına  Ortalama Müdahale Süresi
29HBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre
30El Hijyeni Uyumu Gösterge Kartı
31Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı
32Hasta Memnuniyet Oranı